ناشناخته ترین موجودات

بر روی کره ی زمین هستند

ناشناخته ترین موجودات

شناختن انسان ها به سادگی میسر نیست کل جهان از زمان انسان های اولیه  و ناندرتال ها تا الان بخشی از عمر خود را صرف شناختن پیچیدگی های انسان کردند.
و فقط تا حدی توانسته به آن ها کمک کند در نحوه ی رفتار و یا رفتار مقابله ای با دیگران..
البته هنوز هم روشی موثر و نتیجه دار برای درک انسان پیدا نکردند.

ناشناخته ترین موجودات

زیرا تفاوت های فردی بسیاری مشاهده شده و توانستند فقط چند فاکتور ساده  برای تشخیص سلامت روان انسان پیدا کنند و بر اساس آن شروع به اندازه گیری کنند.
شناختن شخصیت انسان ها دارای مزیت های بسیاری است …
به ما کمک می کند رفتار های آینده او را پیش بینی کنیم
و بر اساس آن  شروع کنیم به کنار امدن با افراد  و اتخاذ نوع رفتار مقابله ای برای زندگی بهتر..

ناشناخته ترین موجودات

اما روش هایی برای شناخت انسان وجود دارد


از جمله  روش های عینی و روش های ذهنی
انجام آزمون های متعدد شخصیت، هوش شغل یابی و……
اما اول باید بفهمیم که رفتار انسان تحت تاثیر چه نوع عواملی هست تا بتوانیم آن را اندازه گیری کنیم.

برای شناخت انسان :

رفتار های ادمی تحت تاثیر محیطی که در آن بزرگ شده
و تحت تاثیر آنچه که از محیط درک کرده و پردازش می کند  پی ریزی می شود.

یکی از راه های شناخت شخصیت افراد و تصمیم گیری برای اتخاذ نوع رفتار مقابله ای این است که محیط فرد را مشاهده کنیم.
فراز و نشیب های زندگی اش در گذشته و در حال را بنگریم.و راه دیگر
شناخت نوع تفکراتش است
که این راه بسیار سخت است

ناشناخته ترین موجودات

و نیازمند آزمون ها و سوالات مختلف دارای پایایی و روایی ( نوع  و درجه ی اعتبار سوالات  که در روش آمار استنباطی قابل اندازه گیری است ) محکم است.
اما برای این راه، راه حل دیگری غیر از ازمون وجود دارد .

آن هم برخورد با طرف مقابل در انواع موقعیت هایی که مستلزم به اشتراک گذاشتن تفکرات و برخورد های غیر ارادی  رفتار  است …مثل موقعیتی شبیه  شراکت تجاری… ..مسافرت..کمک گرفتن..شریک مالی ..شریک احساسی ..و بسیاری دیگر..

که به راحتی نشان میدهد نحوه ی تفکر فرد به چه صورت است.

در آخر فقط قسمتی از درون فرد برای ما نمایان می شود که باز هم تصویر درستی از شناخت انسان به ما نمی دهد.

به هر صورت به ما کمک می کند در جامعه  به زندگی ادامه بدهیم.

و همین امید هم باعث شده که انسان ها به جلو حرکت کنند و برای شناختن یکدیگر امید داشته باشند تا بتوانند راحت تر در کنار هم زندگی کنند.

ناشناخته ترین موجودات